Designed by Yoshiyuki MATSUDA(NULL co.,ltd.) Sound produced by DJ SHUDO
Tokyo,shibuyaku uehara 1-33-16 ohtsuka.bld 2F    Tel:03-5465-6455

Detail info.

【縦89mm×横148mm】アカギツネ(Vulpes vulpes)